Posts Registracija SP-a u Republici Srpskoj
Post
Cancel

Registracija SP-a u Republici Srpskoj

U vijestima se svako toliko provuče tekst o freelancer-ima i (ne)plaćanju poreza. Kako to obično biva, negdje pri kraju tih tekstova se pozovu svi oni koji zarađuju udaljenim poslovima, da svoje prihode prebace u legalne tokove.
Time se ustvari želi reći da svi oni koji ostvaruju prihode osnuju pravni subjekt preko kojeg će poslovati.

U Republici Srpskoj to je moguće na dva načina.

 • Osnivanjem d.o.o (društvo sa ograničenom odgovornošću)
 • Osnivanjem SP (samostalni preduzetnik)

U daljem tekstu ćemo se baviti SP-om, koja je procedura za osnivanje, koji su troškovi i kako se računa porez na dohodak.

SP - D.O.O

Prvo pitanje koje se inače postavlja je, koja je razlika izmedju D.O.O i SP?
Osnovna razlika je u tome što sa SP u slučaju nekog spora odgovarate sa ličnom imovinom, dok u slučaju D.O.O. odgovarate visinom osnivačkog kapitala.

SP je mnogo brže i jeftinije registrovati (isto tako jeftino i ugasiti), te je većini freelancer-a za početak sasvim dovoljan.

MP / VP, a ustvari SP

Kada se govori o SP-u, prvo će vam neko pomenuti famoznu cifru of 50.000KM.
Radi se o sljedećem:

 • Ukoliko u toku godine vaš promet ne pređe 50.000KM, vi ste mali preduzetnik (MP).
 • Ukoliko u toku godine vaš promet pređe 50.000KM, vi ste veliki preduzetnik (VP).

Šta to praktično znači, pogledajmo kroz troškove.

Troškovi

 • Mali preduzetnik (MP) plaća porez na dohodak od 2% (a minimalno 50KM mjesečno). Ovo se još naziva i paušalni porez.
 • Veliki preduzetnik (VP) plaća porez na dohodak od 10% i ulazi u sistem PDV-a. Dakle, sa svojim pravnim subjektom možete imati milionski promet, a i dalje biti SP.
 • Vi kao vlasnik SP-a, za sebe plaćate doprinose (PIO, zdravstveno osiguranje itd) na mjesečnom nivou. Iznos doprinosa se računa na osnovu prosječne plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu.
  Npr. Za 2020-u godinu, prosječna bruto plata je bila 1485.00 KM, a računica izgleda kao na slici ispod:
  Doprinosi za SP Dakle, mjesečni iznos doprinosa koji morate platiti u 2021 godini je 292.00KM (upamtite ovu cifru).
 • Komunalne i republičke takse, razne naknade na godišnjem nivou koštaju oko 200KM.

Dakle, ako ste osnovali SP i još uvijek ste mali preduzetnik, mjesečno ćete imati minimalno: 292 + 50 = 342 KM troskova, jer je paušalni porez minimalno 50KM, kao i jednom godišnje plaćanje pomenutih naknada.

Ukoliko ste veliki preduzetnik, paušalni porez ne plaćate, već samo doprinose i godišnje naknade.

Kako se računa porez na dohodak

Najbolje je da krenemo sa primjerom. Recimo da ste u toku mjeseca ukupno naplatili 3000 KM. Porez na dohodak se računa tako što:

 1. Od preostalog iznosa iz prvog koraka se računa iznos poreza.
  U slučaju MP: 3000 * 2% = 60
  U slučaju VP: (3000 - 292) * 10% = 270.80

Dakle, ukupni troškovi koje ste dužni platiti poreskoj upravi u gornjem primjeru su:

MP: 292 + 60 = 352.00 KM
VP: 292 + 270.80 = 562.80 KM

Tako da vam na raspolaganju ostaje:
MP: 3000 - 352 = 2648.00 KM
VP: 3000 - 562.80 = 2437.20 KM

PDV

Vrlo je bitno da znate, da ukoliko svoje usluge fakturišete inostranom klijentu, to što ste kao veliki preduzetnik u sistemu PDV-a BiH ne igra nikakvu ulogu, jer pravno lice kojem fakturišete NIJE u sistemu PDV BiH.
Samim tim, PDV ne fakturišete inostranom klijentu, tj nemate izlazni PDV i isti ne plaćate.
Dakle, ukoliko ste u sistemu PDV-a i fakturišete inostranom klijentu, primjenjuje se računica iz gornjeg primjera.

Ukoliko svoje usluge fakturišete pravnom subjektu registrovanom u BiH, na cijenu vaše usluge se dodaje PDV od 17% i tako uvećana faktura se šalje klijentu.

Kako većina freelancer-a radi sa inostranim klijentima, prelazak u sistem PDV-a ne predstavlja nikakav problem.

Ono što je bitno da se napomene. Svake godine do 31.1 u poreskoj upravi se mora podnijeti zahtjev za MP status. U suprotnom isti nemate te vam se status mijenja u velikog preduzetnika.

Prednosti i mane

Zašto biste osnovali SP?

 • Zdravstveno osiguranje, staž.
  Ukoliko ste do sada radili kao freelancer i vršili naplatu preko raznih payment servisa, deviznog računa u banci itd, bili ste u obavezi da platite porez od 10% na isplaćenu sumu i to je to.
  Kroz poslovanje sa SP-om, zdravstveno osiguranje sebe i svoje porodice uplaćujete na mjesečnom nivou, a iznos poreza je manji (MP = 2%) ili isti (VP = 10%) nego kada ste bili u sivoj zoni.

 • Lakoća poslovanja.
  Kada imate osnovan pravni subjekt, potpisivanje ugovora sa drugim pravnim subjektima je stvar forme i vi vrlo lako ulazite u poslovne odnose sa drugim pravnim licima. Mnogim pravnim subjektima, naročito na lokalnom tržištu nije povoljno da posluju sa fizičkim licima.

 • Prepustite knjigovođi.
  Obračun poreza, doprinosa, plaćanje istih i svih nekih zakonskih zavrzlama i naknada za koje ne znate da postoje treba da prepustite knjigovođi da se o tome brine. Usluge knjigovodstva su od 50 - 150 KM mjesečno.

 • Odbitak.
  Ukoliko ste veliki preduzetnik, imate mogućnost odbitka od poreza kod nabavke opreme. Laptop, internet, kafa, monitor, su sredstva koja vi kupujete da biste uspješno prodavali svoje usluge. Troškovi koje imate zbog nabavke svih tih sredstava se odbijaju od poreske osnovice. Kao mali preduzetnik, ovu mogućnost nemate.

Šta SP i dalje ne riješava?

 • Poteškoće naplate preko PayPal-a, UpWork-a itd. Većina freelancer-a radi putem UpWork-a i sličnih platformi. Vi kada radite za klijenta kojeg ste našli putem UpWork-a, najčešće nemate ugovor i ne šaljete mu fakturu. Kada vam zarađena sredstva budu isplaćena vi nemate na osnovu čega da opravdate porijeklo tog novca.
  Zato se preporučuje da se klijenti sa kojima se radi potpiše ugovor ili da im se izda faktura, kako biste istu mogli predočiti banci u trenutku kada vam zarađena sredstva budu isplaćena.
  Praktično je nebitno odakle se sredstva isplaćuju (PayPal, Payoneer, Wire itd) dok god možete dokazati porijeklo novca.

 • Nepovoljan položaj u banci kada vam treba kredit.
  Desiće vam se da zarađujete vrlo lijepo, hoćete da kupite stan i odete u banku da podnesete zahtjev za stambeni kredit. Neprijatno ćete se iznenaditi, jer će vas u banci smatrati vrlo rizičnim klijentom.
  Što se banke tiče, budžetski korisnik sa minimalnom platom od 500KM će lakše dobiti kredit nego vi koji možete imati primanja od nekoliko hiljada KM. Da biste ovaj problem prevazišli, prvo morate znati pregovarati, drugo morate znati svakoga, i treće tražiće desetke i desetke potpisanih papira i izjava.

 • Zbog niskog praga prelaska u PDV sistem, vrlo brzo ćete postati skupi lokalnim klijentima. Dakle, da biste pokrili trošak od 10% + 17% PDV-a, vi ćete dići svoju cijenu i biti u nepovoljnom položaju u poređenju sa onima koji rade na crno, te naposljetku izgubiti poslovnu priliku, jer pokušavate da radite pošteno dok drugi to ignorišu.
  U zemljama regiona, samo Crna Gora ima niži prag ulaska u PDV od Republike Srpske.

Postupak registracije SP-a u Republici Srpskoj

Prvi savjet je da to prepustite knjigovođi da vam riješi, ukoliko pak nećete, postupak za Banja Luku je otprilike ovakav:

 1. U opštini u sobi broj 21 imate besplatnu službu za savjetovanje, gdje će vam ljubazno osoblje sve objasniti.
 2. U osnovnom sudu je potrebno da podnesete zahtjev za uvjerenjem da nemate neplaćenih kazni. (čeka se par dana)
 3. U osnovnom sudu je potrebno da podnesete zahtjev za uvjerenje da nije izrečena pravosnažna presuda zabrane obavljanja djelatnosti.
 4. U poreskoj upravi je potrebno da podnesete zahtjev za uvjerenje o plaćenim porezima. (čeka se par dana)
 5. U opštini je potrebno popuniti zahtjev za registraciju preduzetnika. Ponovo, osoblje iz sobe 21 će vam tu pomoći.
 6. Zajedno sa tim zahtjevom i uvjerenjem iz suda i poreske u sobi 16 na šalteru 1 i 2 se podnosi zahtjev za registraciju. Ovde se plaća par taksi (cca 30KM). Na rješenje od registraciji se čeka oko 3-4 dana.
 7. Nakon što je rješenje o registraciji gotovo, zovu vas na telefon te isto idete u opštinu preuzeti.
 8. Sa rješenjem idete kod pečatoresca da vam se napravi pečat. (čeka se par sati, u zavisnosti od vrste pečata plaćate jeftinije ili skuplje, cca 30KM)
 9. Kada dobijete pečat, idete u poresku upravu te podnosite zahtjev za izdavanje JIB-a (za ovaj zahtjev vam je potreban pečat) (čeka se 3-7 dana)
 10. Kada dobijete JIB u poreskoj upravi, tada idete u banku da otvorite poslovni račun. Kako ćete najvjerovatnije raditi sa inostranim klijentima, odmah naglasite da vam se otvori i devizni račun (čeka se 3-4 dana)
 11. Po otvorenom računu u banci, idete kod knjigovođe i potpisujete ugovor o saradnji. Nivo ovlaštenja koje ćete dati knjigovođi je vaš izbor. Knjigovođa može da ima pristup vašem bankovnom računu i da plaća sve umjesto vas ukoliko vi tako odaberete.
 12. Naposljetku idete u poresku upravu da se prijavite i možete početi sa radom.

Iz ličnog iskustva, proces osnovanja SP-a u Banjoj Luci traje oko 30 dana.

Knjigovođa

Ukoliko ste mali preduzetnik i znate da sami izračunate poreze i doprinose, knjigovođa vam manje-više i ne treba. Međutim, postoje razne naknade kojih niste svjesni, npr “Vodoprivredna naknada” od 6KM… sa druge strane, pošto sa SP odgovarate svojom imovinom, ne želite da se dovedete u situaciju da vam poreska šalje opomene zbog propuštenog plaćanja.
50KM mjesečno za knjigovođu je mala cijena za spriječavanje glavobolje i frustracije. Kada postanete veliki preduzetnik, knjigovođa će vam svakako trebati, a i pomoći će vam u transformaciji iz MP u VP.
Dobronamjeran savjet, unajmite knjigovođu.

Ukoliko pak odlučite da sami vodite knjige u plaćate porez, poželjno je da podnesete zahtjev u poreskoj upravi za elektronski pristup aplikacijama preko kojih se podnose poreske prijave.

SP: Da ili ne?

Zavisi od mnogo čega. Ukoliko imate vrlo mali promet, mozda je ipak autorski ugovor svako toliko bolje rješenje.
Ako sa inostranim klijentima potpisujete direktan ugovor (na full-time) SP je sigurno najbolja opcija za vas.
Radite lokalno i uspjevate zadržati promet ispod 50.000 KM? SP je definitivno opcija za vas.

U regionu, Republika Srpska ima najbolje uslove za poslovanje putem samostalnog preduzetništva. 2% porez je najniža stopa u Evropi te to treba iskoristiti.

Imate komentare? Pišite ispod.

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.